Scuba Introductie Duik (WOSD)

Als je willt ervaren hoe het is om onderwater te ademen is een scuba duik introductie misschien iets voor jouw. Onder begeleiding van een instructeur kan je dan ervaren hoe het is om onder water adem te halen. Dit wordt gedaan met perslucht apparatuur voor onderwater (SCUBA) .

Scuba betekent:

 S self

 C ontained

 U nderwater

 B reathing

 A pparatus

  20150201 Introductie Duik 18 
  

Zo'n apparaat bestaat uit een fles met perslucht en een aotumaat om adem door te halen.

Een introduik kan je alleen doen, of meet meerdere vrienden, familie of collega's.

Voordat je gaat beginnen krijg je wat noodzakelijke theorie over de apparatuur die je gaat gebruiken, en wat er met je lijf gebeurt als je onder water bent en ademt.


Hierna kan je met je instructeur te water gaan. Dit zal gebeuren in een zwembad of in een beschut buitenwater.

En geniet ervan! 

 

EISEN:
• Minimum leeftijd 8 jaar (zwembad en beschut buitenwater) en 10 jaar (beschut buitenwater);
• Aantoonbare zwemvaardigheid;
• Goedgekeurde medische verklaring;
• Ondertekende verklaring van begrip.

BEVOEGDHEDEN:
• Alleen introductie geen decompressieduiken met persluchtapparatuur onder direct toezicht van een bevoegde duikinstructeur;
• Maximum duikdiepte: 12 meter
     6